Petycja nr 1/2021 o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Petycja nr 1/2021 o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Uzasadnienie Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego.

Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020.11.30.

Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland  w.3 z dnia 2020 06 28 oraz wykaz zmian WIR wg Prof. M. Matyji.