Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w w dniu 23 marca 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół nr 5/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w w dniu 23 marca 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
OB.0012-3.05.11
 
godz. rozpoczęcia: 18.00
godz. zakończenia: 21.00
 
Tematy posiedzenia:
O godz. 18.00 członkowie Komisji spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Wysoka 2), gdzie dokonano wizji lokalnej i zapoznano się z warunkami lokalowymi szkoły. Dyrektor Ewa Budzyńska przedstawiła sytuację związaną z reformą edukacji i koniecznością zapewnienia miejsca na potrzeby co najmniej dwóch oddziałów zarówek.
Powrót na salę sesyjną (Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1).
  1. Dyskusja nad dofinansowaniem wybranych organizacji pozarządowych.
  2. Spotkanie z aktywną puszczykowską młodzieżą – dyskusja o planach związanych z ich działalnością (ławki na terenie CAS oraz szkolenia w gimnazjach).
  3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Dyskusja nad dofinansowaniem wybranych organizacji pozarządowych.
Radni poprosili o wyjaśnienia odnośnie sposobu podziału środków, a także dlaczego dokonano dużego zmniejszenia na zajęcia z tenisa.
Pani Katarzyna Nowak oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnili, że na takie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych, wpływ miały zarówno błędy formalne w przedłożonych ofertach, jak również brak wkładu własnego w ofertach.
Po krótkiej dyskusji i wysłuchaniu sugestii radnych, wiceburmistrz poinformował, że odrzucone wnioski zostaną poddane powtórnej analizie, w tym również wniosek PTS na prowadzenie zajęć z tenisa.
Radny Paweł Rochowiak poprosił, aby przy kolejnej analizie, oprócz wymienionych kwalifikatorów, podano informację o udziale środków własnych.
 
Ad 2. Spotkanie z aktywną puszczykowską młodzieżą – dyskusja o planach związanych z ich działalnością (ławki na terenie CAS oraz szkolenia w gimnazjach).
W imieniu puszczykowskiej młodzieży, głos zabrali Maksymilian Hermanowski i Stefan Ruszkowki, którzy poinformowali, że złożyli pismo do Burmistrza i przedstawili propozycję, że w zamian za możliwość spędzania czasu na terenie Centrum Animacji Sportu, młodzież z materiałów otrzymanych od miasta zamontuje ławki na trybunach wokół boiska i kortów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po przeliczeniu kosztów, miasto zgadza się na taką inicjatywę, ale stawia warunek, że osoby przebywające na terenie CAS nie będą łamać regulaminu CAS. Ponadto wiceburmistrz wskazał panią Joannę Hejnowicz, jako osobę, z którą młodzież ma współpracować w zakresie budowy ławek.
Ponadto młodzież poprosiła o możliwość przebywania na terenie CAS, w piątek i w weekendy, do godziny 24.
Wiceburmistrz odpowiedział, że pismo w tej sprawie znajduje się w Urzędzie i do wtoru przyszłego tygodnia przygotuje odpowiedź.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Druk nr 30 Projekt uchwały w sprawie korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że konieczna jest nowa uchwała, ponieważ poprzednia dotyczyła tylko obiektów zlokalizowanych na terenie szkół.
Ponieważ radni nie mieli wcześniej możliwości zapoznania się z projektem uchwały, przegłosowano wniosek o przeniesienie tego tematu na kolejne posiedzenie komisji.
Następnie głos oddano pani Ewie Trybus, która przedstawiła sprawę związana z etatem dla logopedy w puszczykowskich szkołach.
Członkowie komisji wysłuchali jej uwag, a także wyjaśnień dyrektor szkoły podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak oraz pani Katarzyny Świniarskiej. Komisja podziękowała za przedstawienie problemu i przyjęła wystąpienie pani Trybus, jako ofertę współpracy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o wpłynięciu do urzędu pisma mieszkańców, którzy wskazują na uciążliwość sąsiedztwa boiska Orlik przy ul. Jarosławskiej i wnioskują o postawienie ekranów akustycznych. Ustalono, że wiceburmistrz udzieli przygotuje odpowiedź dla mieszkańców.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 13 kwietnia na godz. 17.30.
2