Kierownicy oraz inne osoby w jednostkach podległych

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Nowak Lucyna - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

Zbigniew Polowczyk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

Elżbieta Figisiak - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kamila Wiśniewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Agata Kubiak  - Dyrektor Zespółu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Beata Nowak - Dyrektor Zespółu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie