Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Biur

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok