Komunikowanie się z osobami głuchoniemymi i słabosłyszącymi.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243), urząd zobowiązany jest do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami głuchoniemymi i słabosłyszącymi.

W związku z powyższym informujemy, że osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą uzyskać pomoc w Punkcie Obsługi Interesantów, Rynek 17 oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wały Dąbrowskiego 2.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba głuchoniema lub słabosłysząca chcąca załatwić sprawę w urzędzie zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi  wskazanej powyżej  na 3 dni robocze przed przybyciem do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email:punktobslugi@powiatrawicki.pl  Korzystanie z  ww. usługi jest bezpłatne.