Szkoły/Placówki niepubliczne

  1. Wykaz szkół/ placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji Starosty Rawickiego
  2. Dotacja dla szkół niepublicznych