Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:

 
http://bip.powiatrawicki.pl
 
Można do niego również zajrzeć ze strony WWW naszego powiatu (http://powiatrawicki.pl), po naciśnięciu na przycisk z logo BIP.
Informacja publiczna dotycząca naszej małej ojczyzny została podzielona na kilka głównych kategorii:
 
- Organy władzy publicznej,
- Starostwo Powiatowe
- Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
oraz inne.
 
Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Biuletyn posiada wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
 
Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów.
Po pierwsze - BIP jest ciągle rozwijany, a wprowadzenie dużej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu. Jednakże kolejne informacje będą sukcesywnie dodawane.
 
Niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Dostęp do innych informacji publicznych".
 
Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
 
Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.
 
Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: bip@powiatrawicki.pl lub bezpośrednio do Redaktora Biuletynu it@powiatrawicki.pl .