Ogłoszenie o konkursach1) Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach,2) Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie

Ogłoszenie o konkursie Zał. Nr 1.pdf
Ogłoszenie o konkursie.pdf
Zarządzenie Wójta Gminy o konkursie.pdf