Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Śmiardowie Złotowskim

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej szkoły nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 120/7 o pow. 1,1599 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0042 – Śmiardowo Złotowskie (KW PO1Z/00012526/1) ( przejdź )