Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zakrzewo 2020

Postanowienie NR 136/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (przejdź)

Obwieszczenie - Zarządzenie nr 352/2020 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo (przejdź)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych (przejdź)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie (przejdź)

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2020 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 4 października 2020 r. (przejdź)