Pismo RDOŚ z dnia 17.08.2015 r. - zawieszenie postępowania