Załatwianie spraw za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Babiak na platformie ePUAP:

(Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)

Załatwienie sprawy urzędowej przez internet na ePUAP:

Petencie Skorzystaj z ePUAP - bezpłatnej platformy do kontaktu z urzędem i załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek.


Co to jest ePUAP:
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu - przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. 

ePUAP umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji z jednoczesnym sprawdzaniem statusu aktualnej sprawy. Ponadto każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Dzięki platformie nie trzeba iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać. Nie ograniczają cię godziny pracy urzędów - sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz podpisywać ręcznie - do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Jakie sprawy obsługuje ePUAP? 
Na chwile obecną Gmina wdraża usługi i dokłada starań, aby coraz więcej spraw można było zrealizować drogą elektroniczną.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego formularza wejdź na stronę http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/wnioski-do-pobrania.html , ściągnij plik z odpowiednim formularzem, uzupełnij go i wyślij go do urzędu za pomocą formularza ogólnego przez ePUAP opatrując niniejszy formularz ogólny podpisem kwalifikowanym lub zaufanym profilem.

Formularze elektroniczne znajdą Państwo równierz na platwormie https://obywatel.gov.pl/

Kto może skorzystać z usługi:
Każdy, kto:

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie - urząd musi wiedzieć, kim jesteś. Chodzi o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Potwierdzić swoją tożsamość w internecie można na 2 sposoby:

 

Jak korzystać z platformy ePUAP
Wystarczy zalogować się na ePUAP, wybrać interesującą sprawę, wypełnić odpowiedni wniosek, podpisać go i wyślij. Wszystko to wykonuje się przez internet.

Kiedy możesz zacząć korzystać z ePUAP
W dowolnym momencie. Wystarczy, konto na ePUAP i profil zaufany oraz dostęp do internetu. 

Jeśli masz konto na ePUAP:

Jeśli nie masz konta na ePUAP:

 * Profil zaufany można potwierdzić na dwa sposoby:

 Z usług na ePUAP można korzystać dopiero PO POTWIERDZENIU PROFILU.

Ile to kosztuje:
Usługa jest bezpłatna: zakładasz konto na ePUAP i korzystasz z niego bez opłat.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 
Uwaga: dostarczenie dokumentów na ww. nośnikach danych będzie możliwe po uruchomieniu na platformie ePUAP Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentów złożonych na tych nośnikach.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.