Instrukcja obsługi

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej  nakłada na administracje publiczną, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego. Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip3.wokiss.pl/budzyn-dps/

Czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Dla ułatwienia nawigacji po menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu, zapraszamy do jego użytkowania.