Jesteś tutaj:   

Aktualności

Informacja GOPS Budzyń

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lokalu mieszkalnego:

  • którego miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa osiągnięty w 2019 r,
  • który najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • któremu nie przysługiwał wcześniej powiększony dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Powyższe wnioski można składać nie później niż do 31 marca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzyniu. Więcej informacji dotyczących tej formy wsparcia można uzyskać pod nr telefonu 67 2844 013.

Informacja o dniu wolnym

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu z dnia 15 grudnia 2020 r., w dniu 24 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu będzie zamknięty.

Dobry Start i Świadczenie wychowawcze

DOBRY START

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu zawiadamia, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących, „Dobrego startu”, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie na parterze – wejście nr 1 w następujących godzinach :

 

poniedziałek od 12.00 do 16.00

wtorek od 11.30 do 15.30

środa od 8.00 do 12.00

czwartek od 8.00 do 12.00

piątek od 8.00 do 12.00

 

Wnioski w wersji elektronicznej można składać całodobowo od 1 lipca 2020 r.

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Informujemy, iż w roku 2020 r. nie składamy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500+”, ponieważ świadczenie to przyznawane jest aktualnie do dnia 31.05.2021 r. Nabór wniosków rozpocznie się w lutym 2021 r.

 

Informacja

INFORMACJA


Dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu jest nieczynny.

Komunikat Kierownika GOPS

Komunikat

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

 

 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi ustawą o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych Ośrodka Pomocy oraz mieszkańców gminy Budzyń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu uruchamia telefon kontaktowy dla osób chcących skorzystać z pomocy psychologa i pracowników socjalnych.

W miesiącu kwietniu:

- pracownicy socjalni pełnić będą dyżury codziennie w dni robocze w godzinach od 15:00 do 19:00 pod numerem telefonu 501 491 058

- psycholog pełnić będzie dyżur telefoniczny;

08.04.20202, 15.04.2020 i 22.04.2020 w godzinach od 16:00 do 18;00 pod numerem 512 380 200

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu.

 

 

                                                                                                Magdalena Gokiert – Kabat

                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu

Komunikat Kierownika GOPS

Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zamknięcia GOPS w Budzyniu  dla klientów od  dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu wprowadza ograniczenia wizyt klientów od 16 marca 2020 do odwołania.

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Wszystkich klientów GOPS prosimy o ograniczenie wizyt do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki!
Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny!

Po ustaleniu w trakcie rozmowy telefonicznej, że konieczna jest osobista wizyta
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzyniu proszę korzystać z dzwonka zamieszczonego przy wejściu do budynku.

Do  Państwa dyspozycji pozostaje:
- kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

(67) 28 44 013
(67) 28 44 058

(67) 28 44 059

Nr komórkowy pracownicy socjalni -501-491-058

Nr komórkowy asystent rodziny – 798-278-208


- kontakt e-mail: 
ops@budzyn.pl
- zachęcamy również do korzystania z elektronicznej komunikacji poprzez 
platformę ePUAP
Pisemne wnioski będzie można składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Budzyń oraz  poprzez  platformę ePUAP.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu informuje, iż  od dnia 16.03.2020 r.  zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach indywidualnych oraz w sprawach skarg i wniosków.

                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Budzyń

                                                                                        (-)  Magdalena Gokiert Kabat

 

ALERT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budzyń zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do niezbędnego minimum.

Do Państwa dyspozycji pozostaje:
- kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
(67)  2844-013,

(67) 2844-058

Telefon do pracownika socjalnego: 501 491 058

Telefon do asystenta rodziny: 798 278 208


- kontakt e-mail: ops@budzyn.pl