DANE ADRESOWE

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach

Wyszyny 21

64- 834 Wyszyny

te./fax 67 2843 193

adres e-mail: spwyszyny@vp.pl

strona www: spwyszyny.budzyn.pl

Dyrektor:

Donata Kędzierska

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH