STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa w Wyszynach jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła posiada imię Mikołaja Kopernika. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Budzyń. Obwodem Szkoły Podstawowej są miejscowości Bukowiec, Grabówka, Prosna, Wyszyny, Wyszynki, Nowa Wieś Wyszyńska, Niewiemko. Organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach.

Uchwała w sprawie określenia granic obwodów.