Kontakt

 

 

 

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich

w Budzyniu

ul. Rogozińska 52 (główna siedziba, klasy IV-VIII )
 
tel. 67 28 43 859 (sekretariat)
 
os. Wierzbowe 7 (klasy I-III)
 

tel. 67 28 43 710 (sekretariat)

tel. 67 28 43 757 (kuchnia)

 

e-mail: spbudzyn@budzyn.pl

www.http://budzyn.pl/spbudzyn/test2/index.php