Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU – informatyk 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Maciej Adamczyk zamieszkały w Wyszynach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Maciej Adamczyk spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska informatyka w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielał wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazał się specjalistyczną wiedzą.

Budzyń, dnia 27.12.2019 r.

Dyrektor Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
Dariusz Dudziak