Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrowiu

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

64-915 Jastrowie,

ul. Kilińszczaków 18

tel. 67 266 28 54

e-mail: sekretariat.pgjast@interia.pl

strona www: www.pgjast.szkolnastrona.pl

bip: www.pgjast.szkolnastrona.pl/bip/