Interpelacje i zapytania

Interpelacja Radnej Moniki Król w sprawie wycięcia gałązi przy drodze na Wądołek

Interpelacja

Odpowiedź

Zapytanie Radnej Moniki Król dotyczące budowy ulicy Bocznej w Jastrowiu

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie Radnego Łukasza Cyruka dotyczące inwestycji na ulicy Kilińskiego w Jastrowiu

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie Radnej Moniki Król dotyczące realizacji II etapu budowy ulicy Bocznej w Jastrowiu

Zapytanie

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny dotycząca protokołów okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego na ul. Bocznej

Interpelacja

Odpowiedź

 

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny dotycząca braku przejazdu o wskazanej nośności na ul. Konopnickiej

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny w sprawie przygotowania tekstu jednolitego uchwały Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny dotycząca odbudowy mostu przy ul. Bocznej

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny dotycząca realizacji czterech wniosków zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja Radnej Moniki Król w sprawie interwencji dotyczącej zalewania posesji przy ul. Leśnej.

Interpelacja

Odpowiedź

Zapytanie Radnej Moniki Król dotyczące projektu kanalizacji deszczowej.

Zapytanie

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny dotycząca żłobka.

Interpelacja

Odpowiedź

Załącznik

Zapytanie Radnego Piotra Kurzyny dotyczące wykonania projektu ulicy Zawiszy.

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie Radnej Moniki Król dotyczące szkoły średniej w Jastrowiu.

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie Radnej Moniki Król dotyczące szkoły ponadpodstawowej w Jastrowiu.

Zapytanie

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny w sprawie budynków i lokali komunalnych sprzedanych z bonifikatą.

Interpelacja

Odpowiedź

Zapytanie Radnego Piotra Kurzyny w sprawie jakości wody na kąpielisku miejskim w Jastrowiu.

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie Radnego Łukasza Cyruka w sprawie wymiany chodnika na ul. Kilińskiego w Jastrowiu

Zapytanie

Odpowiedź

Interpelacja Radnego Piotra Kurzyny w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i wykazu cen

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnego Piotra Kurzyny w sprawie ilości wystawianych mandatów karnych za nieczystości pozostawiane po psach

Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza

Załącznik

Interpelacja radnego Piotra Kurzyny w sprawie realizacji II etapu budowy drogi na ul. Zawiszy

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnej Moniki Król w sprawie drogi gruntowej na ulicy Jesionowej

Interpelacja

Odpowiedź Burmistrza 

Interpelacja radnej Moniki Król w sprawie realizacji II etapu budowy drogi na ul. Bocznej

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnej Agnieszki Kazberuk w sprawie wymiany chodników na ul. 10 Pułku Piechoty

Interpelacja

Odpowiedź

Wniosek radnego Łukasza Cyruka w sprawie funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej

Wniosek 

Odpowiedź 

Zapytanie radnego Piotra Kurzyny w sprawie terminu ukończenia inwestycji na ul. Zawiszy.

Zapytanie

Odpowiedź

Zapytanie radnego Piotra Kurzyny w sprawie oświetlenia skrzyżowania ulic Sikorskiego i Zawiszy

Zapytanie 

Odpowiedź 

Interpelacja radnej Moniki Król w sprawie II etapu inwestycji na ul. Bocznej

Interpelacja

Odpowiedź