Plan pracy Rady Miejskiej i komisji stałych

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok

Plan pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Plan pracy

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2021 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok

Plan pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Plan pracy

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2020 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Plan pracy

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2019 rok

Plan Pracy

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2018

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,oraz Integracji Europejskiej

Plan pracy Komisji Oświat, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Plan pracy Komisji Rolnictwa,ochrony Środowiska, Porząddku Publicznego i Gospodarki Gminnej

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Plan pracy

Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2018

Plan Pracy Rady Miejskiej

 

 

Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2017

Plan Pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Plan Pracy

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2017

Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej

Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

plan

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2016

Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej

Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej

Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2016

plan

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2015

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2015