Podstawy prawne działania, kompetencje

Statut Gminy i Miasta, Ustawa o samorządzie Gminnym

Ustawa o samorządzie gminnym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

Uchwała Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie      -      Statut Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 44/2003 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 29 kwietnia 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 139/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 541/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA NR 275/2020 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie  -  Uzasadnienie  -  Obwieszczenie - STATUT

Protokół z wyboru Rady Miejskiej w 2018 roku