Skład Rady Miejskiej V kadencji

Rada Miejska w Jastrowiu

Rada Miejska  w Jastrowiu

ul. Żymierskiego 79

64-915 Jastrowie

Biuro Rady Miejskiej - pokój nr 4

tel. (067) 265-72-24

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Paweł Dymek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Grzegorz Hundt

 

Komisja Rozwoju Gospodarki, Budżetu oraz Integracji Europejskiej:

1. Przewodniczący Komisji - Władysław Cielas

2. Wiceprzewodniczący Komisji - Grzegorz Hundt

3. Członek Komisji - Teresa Lewczuk

4. Członek Komisji - Dariusz Mańkowski

5. Członek Komisji - Jan Stapiński

 

Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska:

1. Przewodniczący Komisji - Wojciech Edmund Sakowicz

2. Wiceprzewodniczący - Czesław Hałasa

3. Członek Komisji - Stanisław Gawluk

4. Członek Komisji - Agnieszka Kazberuk

5. Członek Komisji - Michał Kruszyński

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:  

1. Przewodniczący Komisji - Henryk Trawiński 

2. Wiceprzewodniczący Komisji - Andrzej Kacprzak 

3. Członek Komisji - Alicja Bogulicz

4. Członek Komisji - Edward Grzelak

5. Członek Komisji - Paweł Dymek

 

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Gawluk

2. Wiceprzewodniczący Komisji - Jan Stapiński

3. Członek Komisji - Władysław Cielas

4. Członek Komisji - Wojciech Edmund Sakowicz

5. Członek Komisji - Henryk Trawiński