Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr 181/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2013 rok.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:24:11Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 479/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:09:37Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 478/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:08:56Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 477/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:08:20Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 476/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:07:28Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 475/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:07:00Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 474/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:06:25Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 473/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011 r. wModyfikacja dokumentu2021-05-07 13:05:45Natalia Ślusarczyk
UCHWAŁA NR 472/2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 23 października 2014 r.w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Jastrowie.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:04:54Natalia Ślusarczyk
Uchwała Nr 471/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:03:23Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 470/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:02:33Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 469/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2015r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:01:23Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 468/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017&#Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:00:50Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 467/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 13:00:26Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 466/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Brzeźnicy Kolonii.Modyfikacja dokumentu2021-05-07 12:59:39Natalia Ślusarczyk
Uchwała Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014Modyfikacja dokumentu2021-05-07 12:58:50Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 464/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2014r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ZłotowskiemuModyfikacja dokumentu2021-05-07 12:58:18Natalia Ślusarczyk
Uchwała Nr 463/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014Modyfikacja dokumentu2021-05-07 12:57:54Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 462/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi ZłotowskiemuModyfikacja dokumentu2021-05-07 12:56:57Natalia Ślusarczyk
Uchwała nr 461/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto JastModyfikacja dokumentu2021-05-07 12:56:26Natalia Ślusarczyk