rok 2017

Przebudowa i rozbudowa byłego budynku mieszkalnego na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy Sypniewo - 2 ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki
Lista wiadomości