Przebudowa pomostów na plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Jastrowiu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki

Załączniki-cz.2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty