Rachunki Bankowe

RACHUNKI BANKOWE GMINY I MIASTA JASTROWIE

WPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW NALEŻY WPŁACAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.

 

POZOSTAŁE OPŁATY WPŁACAĆ NA KONTO

 

22 8935 0009 0000 1094 2000 0050

   

WADIA PRZETARGOWE

 

09 8935 0009 0000 1094 2000 0090