Referendum Ogólnokrajowe 2015

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do sp

Zarządzenie nr 94

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 84

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzi

Zarządzenie nr 83

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzi

Zarządzenie nr 82

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Udostępnianie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych doudziału w referendum

Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Głosowanie korespondencyjne

Informacja o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 lipca 2015r. dot. numerów i granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji do spraw referendum

Obwieszczenie

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum 2015