Jesteś tutaj:   

2017

 
 
 
 
 
 
Opinie RIO

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec na lata 2017 - 2020

Uchwała w sprawie wyrażenie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na rok 2017

Uchwała w sprawie wyrażenie opinii o prawidłowowści planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kamierniec informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec za rok 2017.

 

Kwartalne sprawozdania z budżetu:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za I kwartał 2017 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za II kwartał 2017 roku. 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za III kwartał 2017 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za IV kwartał 2017 roku.