Jesteś tutaj:   

2019

Projekt Budżetu Gminy Kamieniec na 2019r.

Projekt WPF Gminy Kamieniec na lata 2019 - 2022

Opinia RIO o projekcie Budżetu Gminy Kamieniec na 2019r. 

Opinia RIO o projekcie WPF Gminy Kamieniec na lata 2019 - 2022

Budżet Gminy Kamieniec na 2019r. 

WPF Gminy na lata 2019-2022

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetowego roku 2019  

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019r.

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019r.

Informacja za I półrocze 2019r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieniec, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Opinia RIO o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019r.

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2019r. 

Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu za 2019r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kamieniec na dzień 31.12.2019r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec za rok 2019

Sprawozdania finansowe Gminy Kamieniec za 2019r.

Sprawozdania finansowe Urzedu Gminy Kamieniec za 2019r.

Sprawozdania finansowe za 2019r. - SP Kamieniec

Sprawozdania finansowe za 2019r. - SP Konojad

Sprawozdania finansowe za 2019r. - SP Parzęczewo

Sprawozdania finansowe za 2019r. - Przedszkole Gminne w Kamieńcu

Sprawozdania finansowe za 2019r. - OPS Kamieniec