Jesteś tutaj:   

2020

Projekt Budżetu Gminy Kamieniec na 2020r.

Projekt WPF Gminy Kamieniec na lata 2020 - 2023

Opinia RIO o projekcie Budżetu Gminy Kamieniec na 2020r. 

Opinia RIO o projekcie WPF Gminy Kamieniec na lata 2020 - 2023

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na latra 2020 - 2023

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetowego roku 2020

Sprawozdania budżetowe za I kw. 2020r.

Sprawozdania budżetowe za II kw. 2020r.

Sprawozdania budżetowe za III kw. 2020r.

Sprawozdania budżetowe za IV kw. 2020r.

Informacja za I półrocze 2020r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieniec, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Opinia RIO o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieniec za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2020r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec na dzień 31.12.2020r. i sprawozdanie samorządowej instytucji kultura za 2020r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec za rok 2020. 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Kamieniec za 2020r.

Sprawozdania finansowe (łączne) za 2020r.

Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2020r.

 

Sprawozdania finansowe za 2020r. - Szkoła Podstawowa Kamieniec 

Sprawozdania finansowe za 2020r. - Szkoła Podstawowa Konojad

Sprawozdania finansowe za 2020r. - Szkoła Podstawowa Parzęczewo

Sprawozdania finansowe za 2020r. - Przedszkole Gminne Kamieniec

Sprawozdania finansowe za 2020r. - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu