Jesteś tutaj:   

Lata 2005-2016

Roczne sprawozdania z budżetu:

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2005

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2008 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2016

 

Kwartalne sprawozdania z budżetu:

 

ROK 2012 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za I kwartał 2012 R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za II kwartał 2012 R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za III kwartał 2012 R.

 

ROK 2013

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za I kwartał 2013 R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za II kwartał 2013 R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za III kwartał 2013 R.

 

ROK 2014

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za I kwartał 2014 R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za II kwartał 2014 R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za III kwartał 2014 R.

 

ROK 2015

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za I kwartał 2015 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za II kwartał 2015 roku. 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za III kwartał 2015 roku.

 

ROK 2016

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za I kwartał 2016 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za II kwartał 2016 roku. 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za III kwartał 2016 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy KAMIENIEC za IV kwartał 2016 roku.

 

Opinie RIO

 

ROK 2010

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu

 

ROK 2011

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

 

ROK 2012

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

 

ROK 2013

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

 

ROK 2014

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

Opinia w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec

Opinia w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu

 

ROK 2015

Opinia w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec

Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec

Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Kamieniec na 2015 rok

Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

 

ROK 2016

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec

Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec

Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Kamieniec na 2016 rok

Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu.

Uchwała w sparwie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kamierniec informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.