Jesteś tutaj:   

PO Kapitał Ludzki

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kamieniec

 

Koszt całkowity: 94 004,00 zł

 

 

Dofinansowanie z UE: 79 903,40 zł

 

 

140 uczennic i uczniów otrzymało wsparcie w zakresie indywidualizacji nauczania
We wszystkich szkołach z terenu Gminy Kamieniec przeprowadzono zajęcia dodatkowe oraz doposażono bazę dydaktyczną