Jesteś tutaj:   

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP.

          

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:

           http://bip.wokiss.pl/kamieniec 

Informacja publiczna dotycząca naszej gminy  została podzielona na 3 główne kategorie:

ˇ    Organy władzy publicznej,

ˇ    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

ˇ    Podmioty reprezentujące Skarb Państwa,

Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.

Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów.

Po pierwsze - BIP jest aktualnie tworzony; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu - jest ona i będzie nadal wprowadzana.

Po drugie natomiast, niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Dostęp do innych informacji publicznych".

Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.

 

Adres Redakcji Biuletynu:

Maciejak Ryszard

informatyk@kamieniec.pl

tel. 61-44-30-700