Nazwa, dane adresowe

Dane teleadresowe Urzędu Gminy w Kamieńcu

Urząd Gminy w Kamieńcu


ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

tel. (0 61) 44 23 388, 44 30 027, 44 30 28
fax 44 23 388

NIP 788-10-20-465

REGON 000538544