Skład Rady Gminy Kamieniec

Skład Rady Gminy

Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Numer Tel.

1.       

Strażyński Stefan – Przewodniczący Rady Gminy

dyżur w każdy poniedziałek w godz. 1500-1600

Kamieniec

698834724

2.       

Adamczak Krzysztof

Lubiechowo

724738495

3.       

Bartkowiak Krzysztof

Sepno

662330087

4.       

Bosy Roman

Maksymilianowo

608815276

5.       

Ciesielska Bernardyna

Kamieniec

667323660

6.       

Gabryelska Danuta
Kotusz
614431178

7.       

Kasperski Karol - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Parzęczewo 607964190

8.       

Lembicz Dorota
Kamieniec 668174424

9.       

Lobka Ilona

Wąbiewo

724738478

10.

Budziński Andrzej 
Konojad 792585919

11.   

Olszak Zygmunt
Ujazd
602185082

12.   

Roesler Bartosz Wolkowo 607219803

13.   

Szczepaniak Jan

Wilanowo

614431080

14.   

Szymczak Szymon

Karczewo

668691533

15.   

Włodarkiewicz Stanisław Cykówiec 603056563