Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR

Nazwa:    Wielkopolski - OR15
 Adres:    ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
 Telefon:   61 84 53 833
 Punk informacyjny:   61 845 56 00
 Biuro Kontroli na Miejscu:   61 845 38 46
Wydział Rejestracji Zwierząt:   61 845 38 57
Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich:   61 845 57 40
 Fax:    61 840 06 93
 E-mail:    wielkopolski@arimr.gov.pl
 Bezpłatna infolinia: 
  800 38 00 84