Sprzedaż, dzierżawy, najem nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

WÓJT  GMINY KAMIENIEC

 działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(  tekst jednolity : Dz. U. z 2020r. poz. 65)

i n f o r m u j e

o wywieszeniu 26.02.2020r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu na okres 21 dni wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Wójt Gminy

/-/ Piotr Halasz

Załącznik do pobrania

Lista wiadomości