ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KAMIENIEC z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KAMIENIEC z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego.