Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu, ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

 

Decyzja PO.RET.070.300.2.2018.ZG  -  POBIERZ

Taryfa do decyzji PO.RET.070.300.2.2018.ZG   -  POBIERZ