Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu, ul. Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec

 

Decyzja PO.RZT.70.422.2021_D_PH  -  POBIERZ

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.422.2021_D_PH  -  POBIERZ