2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.), zgodnie z art. 37

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.), zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020

Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020, w oparciu o art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zmianami)