Jesteś tutaj:   

Zagospodarowanie Przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec - uchwała

(plik .pdf)

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec - tekst jednolity

(plik .pdf)

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec - załącznik graficzny (mapka)

(plik .jpg)