Zastępca kierownika USC - ewidencja ludności, dowody osobiste.