Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego - działka Nr 119 Wilanowo

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm. ) , Wójt Gminy Kamieniec podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP ,  na okres 7 dni,   informację o wyniku III  przetargu ustnego ograniczonego organizowanego 27 listopada 2020r. w Urzędzie Gminy Kamieniec, pokój nr 16 (kliknij aby pobrać dokument)