Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie