logo logo
logo bip

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

WYKAZ

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

WYKAZ

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych w Kościanie przy ul.Bernardyńskiej 2

WYKAZ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kości

Kościan rejon ul. Gostyńskiej i Przemysłowej - budowa sieci wod-kan

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościanie w rejonie ul. Piasto

Kościan rejon ul. Piastowskiej - sieci wod-kan.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Łąkowej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Jesionowej

Kościan ul. Łąkowa - przebudowa ulicy

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pelikanie na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

Ogłoszenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa i rozbudowa ulicy Bocznej

Ogłoszenie o szóstym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie