logo
ucho   logo bip
Ogłoszenia / Obwieszczenia

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 28.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 28.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-20 15:09:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-20 15:09:23)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego - Jerka dz. 815

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:26:14)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postęp. w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Jerka dz. 815

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:25:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:24:33)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego - Rąbiń dz. 223/2

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:21:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:21:42)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postęp. w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym-Rąbiń dz. 223/2

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:15:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:17:22)
Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości położonej w Nielęgowie - dz. 400

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-14 10:04:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-14 09:58:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-13 15:29:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-13 15:29:54)
obwieszczenie w sprawie przebudowy z rozbudową drogi gminnej Poladowo - Morownica
Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.5.2021                                                   Kościan, dnia 2021-09-09
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2020.1363)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 26.07.2021r.

Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel

pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

 

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:

 

rozbudowy z przebudową drogi gminnej nr 590036P Poladowo – Morownica.

 

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

 

-        Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 54, 277/1, 255, 299, 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19, 277/9,

-        Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 208, 202, 203 

 

działki przewidziane do podziału:

 

-        Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19

-        Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 202, 203.

 

 

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro.

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                                                                        

 

 

 

              z up. STAROSTY

             /-/ podpis nieczytelny

                   Joanna Los

       starszy inspektor Wydziału      

       Architektury Budownictwa

          i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Los (2021-09-09 14:25:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Los (2021-09-09 14:26:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Los (2021-09-09 14:26:43)
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dowodami przed wydaniem decyzji ZRID Bieżyń

OBWIESZCZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Lenart (2021-09-08 14:13:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Lenart (2021-09-08 14:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Lenart (2021-09-08 14:15:12)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kiełczewie przy ulicy Polnej

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-07 07:25:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-07 07:25:15)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-03 13:58:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-03 13:58:10)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Kokorzyn dz. 272/1
 W dniu 1 października 2021 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Kokorzyn, na działce o numerze 272/1, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 272/1 z działkami sąsiednimi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-09-02 09:31:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-09-02 09:31:39)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-30 12:48:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-08-30 12:48:25)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 03.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-26 09:19:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-08-26 09:19:34)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Czacz dz. 774/2
 W dniu 28 września 2021 r. o godzinie 10.30 w miejscowości Czacz, na działce o numerze 774/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 774/2 z działkami sąsiednimi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 12:52:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 12:51:44)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych Nietążkowo dz. 456/4, 465/5

W dniu 30 września 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Nietążkowo, u zbiegu działek 456/4, 456/5, 455,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 10:24:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 10:24:24)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 30.08.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 30.08.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-20 10:26:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-08-20 10:26:12)
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo

                                             O B W I E S Z C Z E N I E
                                S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O
    
                                          z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)
                                              zawiadamiam
o wydaniu dnia 12 sierpnia 2021 r.  decyzji nr 3/2021,  znak sprawy ABŚ.6740.42.3.2021
                         o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

                                            polegającej na:
rozbudowie drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo
od km 0+000,00 do km 0+ 609,00  oraz  od km 0+946,00 do km 1+ 754,00

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

-    jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski
     obręb 0026 Sierakowo,
     nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części,

w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję,
przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów:

-      jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski,
       obręb 0026 Sierakowo,
       nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50/1, 52/8, 52/10, 52/12, 54/1, 162/3, 176/4, 177/1, 178/3, 179/10, 179/8;

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Gostyńska nr 38, II piętro, pokój 205,  
(tel. 0-65-512-74-28  w.22) w godzinach pracy urzędu.
 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735.),

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,
w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy,
a także w prasie lokalnej.

                                                                                       /-/  Z up. STAROSTY
                                                                                      Maria Tomaszewska
                                                                                   STARSZY  INSPEKTOR
                                                                    w Wydziale Architektury, Budownictwa
                                                                                    i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                        


Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-08-17 11:58:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-08-17 11:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-08-17 12:02:04)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 23.08.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 23.08.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-13 11:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-08-13 11:57:45)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości - Stare Bojanowo dz. 200/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-08-11 14:54:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-08-11 14:54:22)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 17.08.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 17.08.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-09 15:32:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-08-09 15:32:11)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania Piechanin dz. 193/3

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-29 13:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-29 13:14:45)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Nielęgowie dz. 400

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-27 14:06:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-27 14:05:45)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo gm. Krzywiń - dz. 904

Treść postanowienia

Załącznik graficzny

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:34:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:37:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 27.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-16 13:50:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-07-16 13:50:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-13 12:58:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-07-13 12:58:53)
Zawiadomienie o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy drogi powiatowej 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa i
Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31

ABŚ.6740.42.3.2021                                                               Kościan, dnia 2021-07-09
                                                                                                 za dowodem doręczenia

                                                          ZAWIADOMIENIE

Nawiązując do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi powiatowej,
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie,
                                                    dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo”

informuję, że powyższa inwestycja obejmuje działki w obrębie miejscowości: Sierakowo,
nie zaś jak błędnie wpisano w zawiadomieniu w obrębie Szczodrowo:

Sierakowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Sierakowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

                                                                                                          z up. STAROSTY
                                                                                                           Zbigniew Franek
                                                                                               WICESTAROSTA  KOŚCIAŃSKI
                                                                          (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:18:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:17:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:19:08)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-06 14:07:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-07-06 14:07:56)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 904

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-07-06 08:17:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-07-06 08:17:42)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowy drogi powiatowej 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska nr 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31


Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.3.2021                                                   Kościan, dnia 2021-06-25

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)

                                        Z A W I A D A M I A M o wszczęciu postępowania
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo
od km 0+000,00 do km 0+ 609,00 oraz od km 0+946,00 do km 1+ 754,00

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205.

Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                   z up. STAROSTY
                                                                                    Zbigniew Franek
                                                                     WICESTAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                         (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-07-02 12:26:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-07-02 12:23:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-07-02 12:26:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-30 14:22:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-30 14:22:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-29 14:29:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-29 14:29:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Gminy Czempiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Betkowo dz. 9/4

Treść postanowienia

Mapa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-29 09:39:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-06-29 09:36:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-25 13:57:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-25 13:57:44)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 30.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 30.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-22 12:16:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-22 12:16:48)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:24:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:26:10)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 24.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 24.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-16 13:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-16 13:44:53)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-14 13:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-14 13:50:52)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-14 13:26:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-14 13:26:55)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności nieruchomości - Stare Bojanowo dz. 200/1

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-10 09:00:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-06-10 09:00:30)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Jerka dz. 1031, 1032

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-10 08:20:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-06-10 08:20:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 10.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 10.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-01 15:05:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-01 15:05:55)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 02.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 02.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-25 14:48:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-25 14:48:52)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 27.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-21 14:13:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-05-21 14:13:05)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 31.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 31.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-21 14:12:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-21 14:12:05)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Piotrkowice dz. 133/4

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:29:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:29:17)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Piotrkowice dz. 32/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:26:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:26:39)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Jarogniewice dz. 748/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:12:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:24:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:24:38)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-17 13:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-17 13:47:30)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.05.2021 r.

 

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 19.05.2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-11 14:36:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-11 14:36:32)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-05 13:20:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-05 13:20:50)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 11.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 11.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-30 14:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-30 14:39:11)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-28 14:26:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-28 14:26:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-28 14:25:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-28 14:25:06)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych Żegrówko dz. 18/8, 18/9, 18/10

    W dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Żegrówko, na działkach 18/8, 18/9, 18/10,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:05:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:05:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:06:18)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Jarogniewice dz. 748/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:56:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:56:18)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Piotrkowice dz. 133/4

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:54:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:54:11)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Piotrkowice dz. 32/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:51:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:51:03)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 29.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-21 13:11:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-21 13:11:51)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości - Nielęgowo dz. 400

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-20 12:26:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-20 12:26:09)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 23.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 23.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-15 14:07:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-15 14:06:04)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody - Nielęgowo dz. 400

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-15 09:43:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-15 09:43:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-14 13:40:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-14 13:40:14)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jerka dz. 720

    W dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 800 w miejscowości Jerka, na działce nr 720,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 720 z działkami nr 719, 693, 503/2.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-07 07:53:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-07 07:53:05)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 09.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 09.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-31 13:50:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-31 13:50:56)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Srocko Wielkie dz. 82, 83, 84, 103, 196

            W dniu 14 maja 2021 r. o godzinie 1100 w miejscowości Srocko Wielkie przed budynkiem o numerze adresowym Srocko Wielkie 34,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 82, 83, 84, 103, 196.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-31 12:43:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-31 12:43:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-31 12:45:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 06.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 06.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-25 14:17:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-25 14:17:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 01.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 01.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-24 12:51:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-24 12:51:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 26.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-18 14:16:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-18 14:16:27)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Piechanin dz. 193/3

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-03-18 12:44:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-03-18 12:44:09)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piechanin dz. 193/3

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-03-18 09:53:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-03-18 09:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-03-18 10:59:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-12 14:00:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-12 14:00:38)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Piechanin dz. 42, Srocko Wielkie dz. 271

         W dniu 1 kwietnia 2021 r. o godzinie 900 w miejscu: Piechanin droga do Srocka Wielkiego,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjych: Piechanin dz. 42, Srocko Wielkie dz. 271,  z działkami: Piechanin dz. 4/6, Srocko Wielkie dz. 247.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-10 13:30:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-10 13:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-10 14:13:17)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 16.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 16.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-08 14:43:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-08 14:43:27)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 15.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-04 14:06:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-04 14:06:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 09.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 09.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-01 15:38:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-01 15:38:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 02.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 02.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-02-22 16:02:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-02-22 16:01:14)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Piechanin dz. 343

     W dniu 16 marca 2021 r. o godzinie 900 w miejscowości Piechanin,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 343 z działkami nr 42, 344, 43.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-22 15:26:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-22 15:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-22 15:27:36)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 24.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 24.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-02-16 14:20:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-02-16 14:19:13)
obwieszczenie z dnia 04.02.2021 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu do zezwolenia ABŚ.6740.42.1.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

z dnia 04 lutego 2021  r.

Na podst. Art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256.) w związku z art. 11 c ust.1 i 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. 2020.1363.t.j.)

Zawiadamiam

o wydaniu dnia 04 lutego 2021  r.
postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki  

w decyzji Starosty Kościańskiego nr 1/2020 z dnia 09.06.2020, znak sprawy ABŚ.6740.42.1.2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: drogi powiatowej 3900P wraz z oświetleniem,
w miejscowości Nacław od km 0+000 do km 1+322,00,
wydanej na rzecz: Zarządu Powiatu Kościańskiego

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska,
64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205,
(tel. 0-65-512-74-28 w.22), w godzinach pracy urzędu.
 
Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.2020.1363. t.j.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2020.256.) ,

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni ,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie wywieszone w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,  
w Urzędzie Gminy Kościan, właściwej ze względu na przebieg drogi,
na stronie internetowej gminy - BIP, a także w prasie lokalnej.

                                              /-/  z up. Starosty Kościańskiego
                                                         Beata Kownacka
                                                    Naczelnik Wydziału Architektury
                                                   Budownictwa i Ochrony Środowiska
                           dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-02-08 10:11:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-02-08 10:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-02-08 10:12:05)
Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania - Piechanin dz. 193/3

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-02-08 10:05:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-02-08 10:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-02-08 10:06:15)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 15.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-02-05 14:28:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-02-05 14:28:43)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-29 15:17:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-29 15:17:24)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 01.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-22 14:24:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-22 14:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2021-01-22 14:32:06)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym - Kokorzyn dz. 272/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-01-18 08:19:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-01-18 08:19:13)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.01.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-15 14:30:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-01-15 14:30:54)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym - Nacław dz. 100/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-01-13 12:59:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-01-13 12:59:29)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 18.01.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 18.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-08 12:08:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-08 12:08:24)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piechanin dz. 193/3

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-01-07 10:24:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-01-07 10:24:53)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.01.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-04 14:28:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-04 14:26:16)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 31.12.2020 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-12-22 14:33:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-12-22 14:33:21)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Kokorzyn dz. 272/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:43:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-12-15 14:43:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:43:56)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 133/4

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:38:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:37:40)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 37/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:36:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:34:08)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 32/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:31:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:29:49)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.12.2020 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-12-15 14:30:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-12-15 14:27:31)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 31/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:28:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:26:48)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Jarogniewice dz. 748/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:22:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:22:20)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jasień dz. 120
         W dniu 7 stycznia 2021 r. o godzinie 900 w miejscowości Jasień, na działce o numerze 120, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 120 z działką nr 119.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-15 12:35:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-15 13:39:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-15 13:39:52)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Piechanin dz. 185
         W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 1030 w miejscowości Piechanin, na działce o numerze 185, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 185 z działkami sąsiednimi nr 193/3, 193/4 i innymi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-08 13:47:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-08 13:47:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-08 13:48:20)