logo
ucho   logo bip
Ogłoszenia / Obwieszczenia

Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo gm. Krzywiń - dz. 904

Treść postanowienia

Załącznik graficzny

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:34:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:37:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 27.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-16 13:50:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-07-16 13:50:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-13 12:58:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-07-13 12:58:53)
Zawiadomienie o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy drogi powiatowej 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa i
Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31

ABŚ.6740.42.3.2021                                                               Kościan, dnia 2021-07-09
                                                                                                 za dowodem doręczenia

                                                          ZAWIADOMIENIE

Nawiązując do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi powiatowej,
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie,
                                                    dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo”

informuję, że powyższa inwestycja obejmuje działki w obrębie miejscowości: Sierakowo,
nie zaś jak błędnie wpisano w zawiadomieniu w obrębie Szczodrowo:

Sierakowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Sierakowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

                                                                                                          z up. STAROSTY
                                                                                                           Zbigniew Franek
                                                                                               WICESTAROSTA  KOŚCIAŃSKI
                                                                          (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:18:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:17:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:19:08)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-06 14:07:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-07-06 14:07:56)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 904

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-07-06 08:17:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-07-06 08:17:42)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowy drogi powiatowej 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska nr 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31


Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.3.2021                                                   Kościan, dnia 2021-06-25

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)

                                        Z A W I A D A M I A M o wszczęciu postępowania
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo
od km 0+000,00 do km 0+ 609,00 oraz od km 0+946,00 do km 1+ 754,00

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205.

Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                   z up. STAROSTY
                                                                                    Zbigniew Franek
                                                                     WICESTAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                         (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-07-02 12:26:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-07-02 12:23:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-07-02 12:26:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-30 14:22:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-30 14:22:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-29 14:29:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-29 14:29:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Gminy Czempiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Betkowo dz. 9/4

Treść postanowienia

Mapa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-29 09:39:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-06-29 09:36:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-25 13:57:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-25 13:57:44)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 30.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 30.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-22 12:16:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-22 12:16:48)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:24:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:26:10)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 24.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 24.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-16 13:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-16 13:44:53)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-14 13:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-14 13:50:52)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-14 13:26:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-14 13:26:55)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności nieruchomości - Stare Bojanowo dz. 200/1

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-10 09:00:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-06-10 09:00:30)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Jerka dz. 1031, 1032

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-10 08:20:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-06-10 08:20:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 10.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 10.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-01 15:05:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-01 15:05:55)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 02.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 02.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-25 14:48:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-25 14:48:52)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 27.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-21 14:13:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-05-21 14:13:05)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 31.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 31.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-21 14:12:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-21 14:12:05)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Piotrkowice dz. 133/4

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:29:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:29:17)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Piotrkowice dz. 32/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:26:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:26:39)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Jarogniewice dz. 748/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:12:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:24:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:24:38)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-17 13:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-17 13:47:30)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.05.2021 r.

 

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 19.05.2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-11 14:36:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-11 14:36:32)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-05 13:20:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-05 13:20:50)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 11.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 11.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-30 14:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-30 14:39:11)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-28 14:26:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-28 14:26:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-28 14:25:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-28 14:25:06)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych Żegrówko dz. 18/8, 18/9, 18/10

    W dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Żegrówko, na działkach 18/8, 18/9, 18/10,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:05:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:05:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:06:18)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Jarogniewice dz. 748/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:56:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:56:18)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Piotrkowice dz. 133/4

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:54:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:54:11)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Piotrkowice dz. 32/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:51:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:51:03)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 29.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-21 13:11:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-21 13:11:51)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości - Nielęgowo dz. 400

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-20 12:26:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-20 12:26:09)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 23.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 23.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-15 14:07:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-15 14:06:04)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody - Nielęgowo dz. 400

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-15 09:43:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-15 09:43:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-14 13:40:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-14 13:40:14)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jerka dz. 720

    W dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 800 w miejscowości Jerka, na działce nr 720,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 720 z działkami nr 719, 693, 503/2.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-07 07:53:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-07 07:53:05)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 09.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 09.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-31 13:50:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-31 13:50:56)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Srocko Wielkie dz. 82, 83, 84, 103, 196

            W dniu 14 maja 2021 r. o godzinie 1100 w miejscowości Srocko Wielkie przed budynkiem o numerze adresowym Srocko Wielkie 34,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 82, 83, 84, 103, 196.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-31 12:43:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-31 12:43:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-31 12:45:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 06.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 06.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-25 14:17:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-25 14:17:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 01.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 01.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-24 12:51:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-24 12:51:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 26.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-18 14:16:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-18 14:16:27)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Piechanin dz. 193/3

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-03-18 12:44:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-03-18 12:44:09)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piechanin dz. 193/3

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-03-18 09:53:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-03-18 09:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-03-18 10:59:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-12 14:00:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-12 14:00:38)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Piechanin dz. 42, Srocko Wielkie dz. 271

         W dniu 1 kwietnia 2021 r. o godzinie 900 w miejscu: Piechanin droga do Srocka Wielkiego,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjych: Piechanin dz. 42, Srocko Wielkie dz. 271,  z działkami: Piechanin dz. 4/6, Srocko Wielkie dz. 247.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-10 13:30:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-10 13:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-03-10 14:13:17)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 16.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 16.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-08 14:43:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-03-08 14:43:27)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 15.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-04 14:06:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-04 14:06:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 09.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 09.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-03-01 15:38:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-03-01 15:38:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 02.03.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 02.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-02-22 16:02:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-02-22 16:01:14)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Piechanin dz. 343

     W dniu 16 marca 2021 r. o godzinie 900 w miejscowości Piechanin,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 343 z działkami nr 42, 344, 43.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-22 15:26:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-22 15:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-22 15:27:36)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 24.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 24.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-02-16 14:20:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-02-16 14:19:13)
obwieszczenie z dnia 04.02.2021 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu do zezwolenia ABŚ.6740.42.1.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

z dnia 04 lutego 2021  r.

Na podst. Art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256.) w związku z art. 11 c ust.1 i 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. 2020.1363.t.j.)

Zawiadamiam

o wydaniu dnia 04 lutego 2021  r.
postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki  

w decyzji Starosty Kościańskiego nr 1/2020 z dnia 09.06.2020, znak sprawy ABŚ.6740.42.1.2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: drogi powiatowej 3900P wraz z oświetleniem,
w miejscowości Nacław od km 0+000 do km 1+322,00,
wydanej na rzecz: Zarządu Powiatu Kościańskiego

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska,
64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205,
(tel. 0-65-512-74-28 w.22), w godzinach pracy urzędu.
 
Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.2020.1363. t.j.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2020.256.) ,

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni ,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie wywieszone w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,  
w Urzędzie Gminy Kościan, właściwej ze względu na przebieg drogi,
na stronie internetowej gminy - BIP, a także w prasie lokalnej.

                                              /-/  z up. Starosty Kościańskiego
                                                         Beata Kownacka
                                                    Naczelnik Wydziału Architektury
                                                   Budownictwa i Ochrony Środowiska
                           dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-02-08 10:11:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-02-08 10:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-02-08 10:12:05)
Postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania - Piechanin dz. 193/3

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-02-08 10:05:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-02-08 10:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-02-08 10:06:15)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 15.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-02-05 14:28:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-02-05 14:28:43)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-29 15:17:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-29 15:17:24)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 01.02.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-22 14:24:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-22 14:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2021-01-22 14:32:06)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym - Kokorzyn dz. 272/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-01-18 08:19:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-01-18 08:19:13)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.01.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-15 14:30:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-01-15 14:30:54)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym - Nacław dz. 100/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-01-13 12:59:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-01-13 12:59:29)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 18.01.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 18.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-08 12:08:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-08 12:08:24)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piechanin dz. 193/3

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-01-07 10:24:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-01-07 10:24:53)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.01.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.01.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-01-04 14:28:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-01-04 14:26:16)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 31.12.2020 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-12-22 14:33:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-12-22 14:33:21)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Kokorzyn dz. 272/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:43:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-12-15 14:43:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:43:56)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 133/4

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:38:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:37:40)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 37/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:36:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:34:08)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 32/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:31:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:29:49)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.12.2020 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-12-15 14:30:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-12-15 14:27:31)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Piotrkowice dz. 31/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:28:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:26:48)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Jarogniewice dz. 748/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:22:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-12-15 14:22:20)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jasień dz. 120
         W dniu 7 stycznia 2021 r. o godzinie 900 w miejscowości Jasień, na działce o numerze 120, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 120 z działką nr 119.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-15 12:35:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-15 13:39:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-15 13:39:52)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Piechanin dz. 185
         W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 1030 w miejscowości Piechanin, na działce o numerze 185, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 185 z działkami sąsiednimi nr 193/3, 193/4 i innymi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-08 13:47:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-08 13:47:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-12-08 13:48:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.12.2020 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 15.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-12-08 12:40:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-12-08 12:38:26)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.12.2020 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-12-01 13:28:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-12-01 13:37:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2020-12-01 13:37:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.12.2020 r.

Kościan, 26.11.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 03.12.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Graniczna

działka nr 3188/2, 3171

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.493.2020

12.09.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

działka nr 115

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.12.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.496.2020

16.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/242, 60/247

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.497.2020

16.09.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 70/3

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 169/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.498.2020

16.09.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 57/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.499.2020

16.09.2020

6

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 13, 14/4, 70/3

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 169/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.500.2020

16.09.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 400/1, 400/2, 281/11

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.501.2020

16.09.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 24/3, 24/4, 50

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.504.2020

19.09.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Spławie

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 180/3, 196, 273

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.12.1.4, 6.168.09.12.2.3, 6.168.09.12.3.2, 6.168.09.12.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.506.2020

23.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Dworcowa

działka nr 154

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.507.2020

23.09.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 509/2, 371/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.4, 6.170.08.10.2.3, 6.170.08.10.3.2, 6.170.08.10.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.508.2020

23.09.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z Up. Starosty

Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-11-26 14:28:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-11-26 14:28:17)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 100/1 położoną w Nacławiu

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-11-26 08:47:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-11-26 08:47:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2020-11-26 09:17:18)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.11.2020 r.

Kościan, 19.11.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 26.11.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Łagowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 583, 584/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.18.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

 

GN-I.6630.494.2020

13.11.2020

2

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Balcera

działka nr 4167/2, 4184

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.06.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.495.2020

16.11.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-11-19 13:19:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-11-19 13:19:49)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.11.2020 r.

Kościan, 12.11.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 19.11.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1819/36, 1826, 1415/7, 1415/5, 1401/4, 1400/3, 1819/37, 1819/38, 1402, 4501, 4510, 1823, 1825/7, 4509

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.1.4, 6.170.09.02.2.3, 6.170.09.02.3.2, 6.170.09.02.4.1, 6.170.09.02.4.3

T-Mobile Polska S.A.

Ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

GN-I.6630.399.2020

11.09.2020

2

Sieć gazowa śr/c,

przyłącze gazu śr/c

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/185, 184/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.471.2020

23.10.2020

3

Przyłącze gazu śr/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Iwaszkiewicza

działka nr 1765, 1762/25, 1762/24, 1762/26

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.1.1, 6.169.08.22.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.472.2020

26.10.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Borówko Stare

działka nr 320/17, 320/18 (podzielona na dz. nr 320/37
i 320/38)

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.1, 6.171.10.08.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.473.2020

26.10.2020

5

Sieć gazowa śr/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Morownicka

działka nr 98/2, 103/3, 140/4, 140/2, 1715, 1824, 1699, 1825, 260/2, 1676/4, 1676/7, 1675/14

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.3.2, 6.169.08.22.3.4, 6.168.08.02.1.1, 6.168.08.02.1.2, 6.168.08.01.2.4, 6.168.08.02.1.3, 6.168.08.01.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.474.2020

26.10.2020

6

Przyłącze gazu śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Miejscowość: Nowe Borówko

działka nr 332/17, 332/10

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Wysogotowo k/Poznania

Ul. Serdeczna 8

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.475.2020

28.10.2020

7

Sieć gazowa śr/c,

przyłącze gazu śr/c

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 65, 175/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.1.4, 6.168.09.10.2.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.476.2020

28.10.2020

8

Przyłącza elektroenergetyczne SN 15 kV

Gierłachowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 232, 235, 436, 447, 448, 533, 554, 595

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 232/2, 234/3, 267/14, 257, 259

EN-MAR Sp. z o.o.

Zbęchy Pole 8

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.477.2020

29.10.2020

9

Przyłącza elektroenergetyczne SN 15 kV

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 234/4, 235/4, 232/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.18.1.2, 6.168.11.13.4.3, 6.168.11.13.4.4, 6.168.11.18.2.1, 6.168.11.18.2.2

EN-MAR Sp. z o.o.

Zbęchy Pole 8

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.478.2020

29.10.2020

10

Sieć kanalizacji sanitarnej

Kościan – obszar wiejski

Racot

działka nr 316/1, 201/1, 390, 389

Katarzynin

działka nr 211/1, 365/1, 354/11, 7186/4, 7186/1

Gryżyna

działka nr 359/1, 335/1, 337/1, 339/1, 338/1, 358, 307/1, 306/1, 306/2, 414/2, 257, 420

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.2.3, 6.169.09.05.4.1, 6.169.09.05.4.3, 6.169.09.10.2.1, 6.169.09.10.2.3, 6.169.09.10.4.1, 6.169.09.10.4.3, 6.169.09.10.4.4, 6.169.09.15.2.2, 6.169.09.15.2.4, 6.169.09.15.4.2, 6.169.09.15.4.4, 6.169.09.20.2.2, 6.169.10.11.3.3, 6.169.10.16.1.1, 6.168.09.05.4.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.479.2020

02.11.2020

11

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 281/6, 281/11, 280/12, 279/15, 277/8, 276/13, 400/16, 277/10, 400/1, 400/2, 400/3, 281/5, 400/4, 280/11, 280/10, 280/9, 400/5, 400/6, 280/8, 400/7, 400/8, 280/7, 279/13, 400/9, 400/10, 279/12, 400/11, 279/11, 279/10, 277/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2, 6.171.09.19.4.4, 6.171.09.20.3.1, 6.171.09.20.3.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.480.2020

02.11.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Młodych

działka nr 1205/2, 1167

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.481.2020

04.11.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Prosta

działka nr 65, 110/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.482.2020

04.11.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 49/1, 50

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.483.2020

04.11.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 108/10, 98, 95/14

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.21.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.484.2020

04.11.2020

16

Linia kablowa NN, przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 18/4, 20, 156, 18/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.04.4.4, 6.169.07.05.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.485.2020

04.11.2020

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Podleśna

działka nr 78/32, 78/36

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.486.2020

09.11.2020

18

Sieć kanalizacji sanitarnej

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 185, 206/2, 206/5, 206/6, 206/26

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2, 6.172.10.22.4.1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

Ul. Polna 2

64-020 Czempiń

GN-I.6630.487.2020

09.11.2020

19

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3417, 3415

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 195/9, 424/1, 199/7, 199/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.488.2020

09.11.2020

20

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 107/15, 107/16, 107/12

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.489.2020

09.11.2020

21

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 25/30, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.490.2020

09.11.2020

22

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/238, 60/168

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.1, 6.168.09.10.2.2, 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.491.2020

09.11.2020

23

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2467/5, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.492.2020

09.11.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-11-12 11:23:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-11-12 11:25:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2020-11-12 11:25:13)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 12.11.2020 r.

Kościan, 05.11.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 12.11.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV i NN 0,4 kV
(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.344.2020)

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1704/3, 1704/6, 1704/15, 1707/1, 1707/2, 1736, 1762/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.3

CITY PARK Sp. z o.o.

Pianowo, ul. Kwiatowa 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.429.2020

30.09.2020

2

Przyłącze wodociągowe

Wydorowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 93, 92/1, 113/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.23.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.434.2020

08.10.2020

3

Sieć gazowa śr/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Iwaszkiewicza

działka nr 1765, 1762/20

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.1.1, 6.169.08.22.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.436.2020

08.10.2020

4

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 172, 208

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.05.2.1, 6.168.07.05.2.3

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.437.2020

09.10.2020

5

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Morownica

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Wasilewskiego, Śmigielska

działka nr 54, 255, 277/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.07.10.4.1, 6.167.08.10.4.3

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.438.2020

09.10.2020

6

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Wonieść

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 223, 214/2, 181, 179, 214/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.09.2.1

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.439.2020

09.10.2020

7

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Morownica

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Śmigielska

działka nr 109, 113/12

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.15.1.4, 6.168.07.15.2.3, 6.168.07.15.3.2

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.440.2020

09.10.2020

8

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Dworska

działka nr 200/7, 201/7

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.1.3

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.441.2020

09.10.2020

9

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Kręta

działka nr 213/5, 591, 195/1, 197/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.3.3, 6.168.08.10.3.4

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.442.2020

09.10.2020

10

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Zygmuntowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 203/2, 203/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.19.1.4, 6.168.09.19.2.3, 1.168.09.19.3.2

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.443.2020

09.10.2020

11

Przyłącze gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Narutowicza 5

działka nr 2652

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.1.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.444.2020

12.10.2020

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 162/2, 174/2, 203/1, 203/2, 47/8, 47/9, 48/10, 48/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.01.2.4, 6.170.09.01.4.2, 6.170.09.01.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.445.2020

12.10.2020

13

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Piaskowa 43

działka nr 275/6, 275/5, 236

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.446.2020

09.10.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Sosnowa

działka nr 10/8, 10/9, 10/13, 10/36, 10/45

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.2.4, 6.172.09.05.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.447.2020

12.10.2020

15

Przyłącze wodociągowe

Czerwona Wieś

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 479, 501, 502

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.448.2020

13.10.2020

16

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Floriana Marciniaka

działka nr 4110/23, 4110/24, 4110/4, 4110/22

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.3

Zakład Elektroinstalacyjny Kazimierz Pawlicki

Ul. Kurpińskiego 4

64-130 Rydzyna

GN-I.6630.449.2020

13.10.2020

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Chabrowa

działka nr 400/7, 280/12

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.450.2020

13.10.2020

18

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Łąkowa/Szpitalna

działka nr 3247, 3242, 3241/2, 3244/4, 3243/3, 3245/1, 3245/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.1.1, 6.170.09.13.1.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.451.2020

13.10.2020

19

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Wichrowa

działka nr 47/13, 47/12, 49/9, 49/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.452.2020

14.10.2020

20

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Zielona

działka nr 25/24, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.453.2020

15.10.2020

21

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Parkowa

działka nr 85/5, 95

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.454.2020

15.10.2020

22

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Wiatrakowa

działka nr 40/4, 40/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.455.2020

15.10.2020

23

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Sołecka

działka nr 266/1, 267/5

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.456.2020

19.10.2020

24

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 37/4, 37/13

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.22.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.457.2020

19.10.2020

25

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1056/1, 369

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.25.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.458.2020

19.10.2020

26

Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 178, 181

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.15.2.2, 6.169.09.11.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.459.2020

19.10.2020

27

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3356/21, 3349/2, 3344/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.2, 6.170.09.08.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.460.2020

19.10.2020

28

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/262, 60/265

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.461.2020

19.10.2020

29

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jurkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1/133, 1/79

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.20.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.462.2020

19.10.2020

30

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Cichowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 9/23, 9/30

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.07.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.463.2020

19.10.2020

31

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 249, 247, 166

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.14.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.464.2020

19.10.2020

32

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 78/56, 78/55

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.465.2020

21.10.2020

33

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Sienkiewicza

działka nr 936, 955

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.4, 6.170.09.07.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.466.2020

21.10.2020

34

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 158/53, 158/66

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.467.2020

21.10.2020

35

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Sosnowa

działka nr 10/41, 10/45

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.468.2020

21.10.2020

36

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 78/79, 78/23, 78/55

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.469.2020

21.10.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-11-05 14:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-11-05 14:38:09)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości Żegrówko dz. 18/7

      W dniu 10 listopada 2020 r. o godzinie 10.20 w miejscowości Żegrówko, zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości dz. nr 18/7 z działkami sąsiednimi nr 16/4, 16/5, 20.

Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2020-10-14 11:54:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2020-10-14 11:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-10-14 11:55:10)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Żegrówko dz. 18/7
       W dniu 10 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Żegrówko, na działce o numerze 18/7, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 18/7 z działkami sąsiednimi nr 16/4, 16/5, 20.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2020-10-14 11:15:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2020-10-14 11:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-10-14 11:15:56)
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji zatwierdzajacej projekt robót geol-inż.
 
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Szczepowice-1, Granówko-1 z zagospodarowaniem wyżej wymienionych stref oraz budową gazociągu DN80 i DN100 oraz rurociągu DN50 wraz z światłowodem na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego  
i poznańskiego, woj. wielkopolskie".
 
 
Kościan, dnia 13 października 2020 r.
 
ABŚ.6540.1.2020                                   

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 ZAWIADAMIAM

 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji znak: ABŚ.6540.1.2020 z dnia  12 października 2020 r., o następującej treści: pobierz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (2020-10-14 08:55:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Sylwia Kościańska (2020-10-14 08:55:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Kościańska (2020-10-14 08:55:48)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.10.2020 r.

Kościan, 06.10.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 13.10.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Szkolna

działka nr 57/9, 48, 186/6, 186/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.3.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.417.2020

25.09.2020

2

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Spytkówki

Kościan – obszar wiejski

Ul. Strumykowa

działka nr 28, 29, 41/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.12.1.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.418.2020

25.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 48/13, 48/18

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.428.2020

29.09.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Podleśna

działka nr 78/43, 78/36

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.430.2020

05.10.2020

5

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Marciniaka

działka nr 4110/4, 4110/22, 4110/23, 4110/24

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.3

Śmigielski Group Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.431.2020

05.10.2020

6

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe hydrantowe

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 203/3, 204/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.06.2.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.432.2020

05.10.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Szpitalna

działka nr 3245/1, 3245/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.433.2020

06.10.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-10-06 14:07:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-10-06 14:08:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2020-10-06 14:08:16)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Jerka dz. 918

Treść postanowienia

Mapa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-10-05 11:18:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-10-05 11:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2020-10-05 11:36:49)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 06.10.2020 r.

Kościan, 29.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 06.10.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Spokojna

działka nr 202/6, 274/7, 275/5, 275/8

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.171.09.05.1.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.416.2020

24.09.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/50, 181/48

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.419.2020

28.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/21, 181/28

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.420.2020

28.09.2020

4

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 503, 181/28, 181/31, 181/32, 181/27, 181/51, 181/68, 181/48, 181/49

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2, 6.167.11.18.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.421.2020

28.09.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/54, 181/48

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.422.2020

28.09.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2465/7, 2465/8, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.423.2020

28.09.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 35/12, 35/13, 49/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.424.2020

28.09.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 498/4, 498/3, 483/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.01.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.425.2020

28.09.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

ul. Szkolna

działka nr 387/3, 356/1, 386/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.426.2020

29.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 760/2, 760/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6170.09.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.427.2020

29.09.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-09-29 14:22:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-09-29 14:20:11)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości - Nielęgowo dz. 400

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-09-28 14:54:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-09-28 14:54:08)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - Kokorzyn dz. 272/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2020-09-25 07:29:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2020-09-25 07:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2020-09-25 08:22:07)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.09.2020 r.

Kościan, 22.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 29.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Piastowska

działka nr 2475/4, 2475/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.400.2020

14.09.2020

2

Sieć elektroenergetyczna NN, przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1303/1, 1834, 1299/2, 1217/3, 1357, 1307/1, 1307/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.08.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.402.2020

14.09.2020

3

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Kaźmierczaka

działka nr 1454/1, 1459/2, 1417/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.403.2020

14.09.2020

4

Przyłącze gazowe śr/c

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kwiatowa

działka nr 74/33, 74/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.404.2020

17.09.2020

5

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Owsiana

działka nr 192/8, 192/21

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.2, 6.172.10.22.2.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.405.2020

17.09.2020

6

Sieć wodociągowa

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 501/4, 508, 280/91, 280/8, 280/59, 280/75, 280/85, 280/29, 280/18, 280/11, 280/52, 280/47

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2, 6.167.11.18.3.4, 6.167.11.18.4.1, 6.167.11.18.4.2, 6.167.11.18.4.3, 6.167.11.18.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.406.2020

17.09.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Południowa

działka nr 125, 183/9

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.407.2020

18.09.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.142.2020)

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Łąkowa

działka nr 2971/2, 2972/20

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.408.2020

18.09.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 811, 776, 777, 778, 779, 780, 781

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.409.2020

21.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1172, 1167

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.410.2020

21.09.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielewo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 621/3

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.15.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.411.2020

21.09.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Cichowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 56/1, 56/31, 56/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.11.2.2, 6.168.12.11.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.412.2020

21.09.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wieszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 352/2, 352/3, 351/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.21 2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.413.2020

21.09.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Pelikan, ul. Poprzeczna

działka nr 333/1, 333/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.414.2020

21.09.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 598/3, 598/1, 587/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.415.2020

22.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-09-22 12:49:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-09-22 12:48:58)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.09.2020 r.

Kościan, 15.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 22.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Jesionowa

działka nr 3013

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.394.2020

08.09.2020

2

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Topolowa

działka nr 3263, 3261/5, 3261/12, 3261/8, 3261/9, 3261/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.395.2020

08.09.2020

3

Sieć wodociągowa,

przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3874

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 435/2, 434/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.18.1.1, 6.170.09.18.1.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.396.2020

08.09.2020

4

Sieć elektroenergetyczna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Leszczyńska

działka nr 1275/12, 1275/13, 1275/14, 1275/15, 1497, 1639

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.2

DINO POLSKA S.A.

Ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.397.2020

09.09.2020

5

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2963

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 890, 884/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.2.3, 6.170.09.03.4.1

Orange Polska S.A.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.398.2020

09.09.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 95/1, 95/2, 178

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.06.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.401.2020

09.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-09-15 14:34:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-09-15 14:34:14)
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego - zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt robót geol.-inż.

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Szczepowice-1, Granówko-1 z zagospodarowaniem wyżej wymienionych stref oraz budową gazociągu DN80 i DN100 oraz rurociągu DN50 wraz z światłowodem na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego i poznańskiego, woj. wielkopolskie”

 

 

Kościan, dnia 9 września 2020 r.

ABŚ.6540.1.2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - pobierz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (2020-09-10 13:04:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Sylwia Kościańska (2020-09-10 13:04:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Kościańska (2020-09-10 13:11:37)
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich

 

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Szczepowice-1, Granówko-1 z zagospodarowaniem wyżej wymienionych stref oraz budową gazociągu DN80 i DN100 oraz rurociągu DN50 wraz z światłowodem na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego i poznańskiego, woj. wielkopolskie".

 

Kościan, dnia 9 września 2020 r.

ABŚ.6540.1.2020

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO   

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.z 2020 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - pobierz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (2020-09-10 12:49:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Sylwia Kościańska (2020-09-10 12:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Kościańska (2020-09-10 12:55:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.09.2020 r.

Kościan, 08.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 15.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c

(korekta do uzgodnienia
GN-I.6630.244.2020)

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Łąkowa

działka nr 431, 180/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.1.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.385.2020

01.09.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 157

sekcja w ukł. 2000: 6.167.07.03.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.386.2020

03.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 114/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.2.4, 6.172.09.10.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.387.2020

03.09.2020

4

Sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji deszczowej

(korekta do uzgodnienia
GN-I.6630.146.2020)

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Zielony Rynek

działka nr 674/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.3, 6.171.10.03.1.4

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.388.2020

03.09.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/14, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.389.2020

04.09.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 115, 174/1, 174/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.14.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.390.2020

04.09.2020

7

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

(zmiana uzgodnienia
GN-I.6630.637.2019)

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 294/3, 311/2, 311/1, 312/2, 315/1, 316, 318, 320/22

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.3.3, 6.171.09.22.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.391.2020

04.09.2020

8

Przyłącze wodociągowe

Zbęchy

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 74/1, 90

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.04.3.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.392.2020

07.09.2020

9

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wspólna

działka nr 903, 918

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.2.1, 6.171.10.07.2.3

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.393.2020

08.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-09-08 14:35:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-09-08 14:35:21)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.09.2020 r.

Kościan, 01.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 08.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 94, 97/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.1.4, 6.171.09.19.2.3

GN-I.6630.369.2020

20.08.2020

2

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Boczna

działka nr 3874, 3869

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.3.3

GN-I.6630.375.2020

27.08.2020

3

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV, przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1303/1, 1834, 1299/2, 1217/3, 1357, 1307/1, 1307/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.08.1.1

GN-I.6630.376.2020

27.08.2020

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Żeromskiego

działka nr 3643, 3690/1, 3690/2, 3613/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.12.1.3

GN-I.6630.377.2020

27.08.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 647/7, 608

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2, 6.168.08.11.4.3, 6.168.08.11.4.4

GN-I.6630.378.2020

28.08.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bieżyń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 235, 221, 216

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.24.4.2

GN-I.6630.379.2020

28.08.2020

7

Przyłącze gazowe śr/c

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 48/16, 20, 115/24, 115/20

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.4.2

GN-I.6630.380.2020

31.08.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bruszczewo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 219/5, 197, 219/7

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.04.2.3

GN-I.6630.381.2020

31.08.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Łagowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 179, 54/2, 161

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.22.2.3

GN-I.6630.382.2020

01.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Zachodnia

działka nr 4093/23, 4093/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1

GN-I.6630.383.2020

01.09.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Witkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 3/2, 149/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.06.2.1

GN-I.6630.384.2020

01.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-09-01 14:36:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2020-09-01 14:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2020-09-01 14:38:35)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 01.09.2020 r.

Kościan, 25.08.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 01.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Rynek 29

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.353.2020

12.08.2020

2

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Rynek 12

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.354.2020

12.08.2020

3

Przyłącze wodociągowe

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Żwirowa

działka nr 110/30, 110/29, 447

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.18.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.359.2020

17.08.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 875/7, 1172, 1208

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.362.2020

19.08.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielewo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 633, 623, 621/6

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.15.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.363.2020

19.08.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 187, 194/2, 205

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.17.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.364.2020

19.08.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4386, 4402, 4385

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3, 6.170.09.12.3.2, 6.170.09.12.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.365.2020

19.08.2020

8

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,
przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 502/14, 371/1, 502/12, 502/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.4, 6.170.08.10.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.366.2020

19.08.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 870, 111, 943

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

GN-I.6630.367.2020

19.08.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 273/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.20.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.368.2020

20.08.2020

11

Sieć elektroenergetyczna kablowa

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48, 74/1, 84, 95, 73/9, 186/1, 186/3, 186/6, 125

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.1.4, 6.171.09.13.2.3, 6.171.09.13.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.370.2020

24.08.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 498/3, 483/2, 497/1, 496/1, 485

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.01.3.3, 6.168.11.01.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.371.2020

24.08.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 273/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.372.2020

24.08.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 451/2, 444

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.20.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.373.2020

24.08.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Przysieka Polska

zŚmigiel – obszar wiejski

działka nr 451/1, 444

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.20.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.374.2020

24.08.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-08-25 14:12:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-08-25 14:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2020-08-25 14:13:28)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.08.2020 r.

Kościan, 19.08.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 26.08.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Telekomunikacyjna linia kablowa

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ceramiczna, Podgórna

działka nr 166/1, 41/4, 172, 173

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.10.4.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.356.2020

13.08.2020

2

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 167/16, 167/38

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.357.2020

14.08.2020

3

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 167/36, 167/38

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.358.2020

14.08.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 647/12, 647/8, 608

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.360.2020

18.08.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 647/9, 647/10, 608

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.361.2020

18.08.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2020-08-19 14:19:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2020-08-19 14:19:12)