logo
ucho   logo bip
 
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Szczepowice-1, Granówko-1 z zagospodarowaniem wyżej wymienionych stref oraz budową gazociągu DN80 i DN100 oraz rurociągu DN50 wraz z światłowodem na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego  
i poznańskiego, woj. wielkopolskie".
 
 
Kościan, dnia 13 października 2020 r.
 
ABŚ.6540.1.2020                                   

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 ZAWIADAMIAM

 o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji znak: ABŚ.6540.1.2020 z dnia  12 października 2020 r., o następującej treści: pobierz