logo
ucho   logo bip
XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 287).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok (druk nr 288).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok (druk nr 289).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 290).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 291).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu (druk nr 292).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 293) – dot. udostępnienia informacji publicznej.
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 294) – dot. procedur zamówień publicznych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl