logo
ucho   logo bip
Statut Powiatu
Statut Powiatu Kościańskiego

STATUT POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 7860)

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I. 4131.1. 612 .2018.19 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 listopada 2018 r. orzekło nieważność § 12, § 24 ust. 6 uchwały nr XLI/387/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego – ze względu na istotne naruszenie prawa. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 9252)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2003-07-24 12:23:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-12-05 10:58:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-02-05 10:43:14)